Přislušenství

Jednotky úpravy vzduchu

Ve většině případů je pro využití stlačeného vzduchu nutné tento zdroj energie upravit. Pro úpravu stlačeného vzduchu je zapotřebí úpravných jednotek, které se osazují bezprostředně před nářadí a rozdělují se podle druhu úpravy na filtr, odkalovač, nebo přimazávač, popřípadě jakákoliv kombinace těchto komponentů. Tyto jednotky dále dělíme podle množství průtoku stlačeného vzduchu. Ingersoll Rand uvádí na trh novou moderní řadu jednotek ARO.

Balancery

Pružinové balancery slouží k vyrovnávání hmotnosti břemene (např. utahováku) pomocí seřiditelné pružiny v rozmezí hmotností podle zatížení dané jednotlivými modely, tak aby obsluha pociťovala co možná nejnižší zátěž na ruce. Jinými slovy balancer nám pomáhá nadlehčovat břemeno a usnadňuje práci s ním.

Torzní ramena

Torzní ramena jsou zařízení (přípravky), do nichž se upíná šroubovák-utahovák. V převážné míře jsou osazeny pružinovým balancerem.  Zachycují reakční sílu při šroubování a tím nám usnadňují práci při montáži. Rozdělujeme je podle velikosti utahováku a utahovacího momentu. Osazují se většinou přímo do výrobní linky, nebo na pracoviště montáže.

Podavače a dávkovače šroubů

Podavače šroubů QUICHER jsou zařízení, která pomáhají automatizovat proces montáže  šroubků. Zařízení pracuje na principu přesypávání šroubků přes dráhu podavače – tím se šroubky řadí za sebe a najíždějí do ústí podavače, ze kterého se pomocí zmagnetovaného bitu, nebo vakua  nabírají buď ručně, nebo pomocí robota. Tím se výrazně urychlí pracovní proces montáže. Rozdělujeme je podle velikosti šroubku a podle způsobu odebírání (ruční NS, NJ, nebo robotické NSR, NJR).

Na obdobném principu fungují i dávkovače šroubků ORK, s tím rozdílem, že se šroubky neodebírají pomocí šroubováku, ale toto zařízení automaticky odpočítává nastavenou dávku od 1 do 99. Šroubky padají do zásobníku. Po odebrání dávky šroubků se opět aktivuje odpočítávání další dávky. Tento cyklus se neustále opakuje až do vyprázdnění násypky dávkovače. V případě dřívějšího odebrání zařízení akusticky signalizuje chybu!

Produkty
Kontakty

MAVE Plus s.r.o.
Pasteurova 10
779 0 Olomouc
Česká Republika

 

 
+420 777 888 981
Oblíbené