Průmysl 4.0 a řízené utahování

Čtvrtou průmyslovou revoluci zavádíme v současné době. Vyznačuje se používáním informačních a komunikačních technologií v pracovním prostředí. Základním stavebním kamenem je Průmysl 3.0. Stroje jsou doplněny o síťové připojení a internet. Zapojení všech těchto strojů do sítě vede k vytvoření „kyberneticko-fyzikálních výrobních systémů“. Průmysl 4.0 je označení pro budoucí proměny a inovace výrobních procesů. Digitalizace a internet umožní kompletně propojit a automatizovat všechny výrobní procesy a služby. Pokud se bavíme o průmyslu 4.0, mluvíme o tzv. „chytrých továrnách“. Pouze přesně nastavené předvýrobní procesy umožní firmám dokonalý chod automatizovaných továren, kde lidé komunikují přes síť a výroba je téměř autonomní.

Současné trendy ve výrobě:

  • Internet of things
  • Umělá inteligence
  • Cloud
  • Big Data
  • Systémové inženýrství
  • Bez výkresová výroba
  • Reverzní inženýrství
  • Aditivní výroba

Pomocí nových nástrojů a metod průmyslu 4.0 by mělo dojít k úspoře peněz, času a zvýšení flexibility firem. Pro správné a dobré fungování je potřebná rychlá síť a kvalitní hardware, protože mezi hlavní riziko patří hackerské útoky či zneužití dat. Přinese také naději na zvýšení kvality lidského života a mizení fyzicky náročných profesí.

Řízené šroubování a průmysl 4.0.

Již první generace řízených utahováků Ingersoll-Rand se kterou jsme je jako distributor setkali v roce 2003, splňovala některé požadavky průmyslui 4.0. Především co se týče sběru dat. Dnes jsou všechny řídící jednotky vybaveny síťovými prvky a je možné nejen sbírat definovaná data o samotném procesu utažení, ale je možné nářadí řídit, posílat servisní a chybové hlášky například na email či telefon atd. V ruční montáži to znamená především povolení či zakázání utahování , změny utahovacích programů, vyžádání si dat , vyžádání si stavu nářadí. V robotickém šroubování navíc kompletní externí řízení procesu´montáže. 

Produkt
Výrobce
Moment pracovní
Moment maximální
Provedení
Cena
DC ŘÍZENÉ ŠROUBOVÁKY VESTAVNÉ

46774808
Ingersoll Rand
1 - 4
5
Vestavné
Cena na dotaz
Ingersoll Rand
-
-
-
Cena na dotaz
Ingersoll Rand
-
-
-
Cena na dotaz
AKU ŘÍZENÉ ŠROUBOVÁKY PISTOLOVÉ

QXXD2PT018PQ04
Ingersoll Rand
3.6 - 18
-
Pistolové
Cena na dotaz
AKU ŘÍZENÉ ŠROUBOVÁKY ÚHLOVÉ

QXXD2AT015PS06
Ingersoll Rand
3 - 15
-
Úhlové
Cena na dotaz
Vendor Slider Fiam
Vendor slider IR
Vendor Slider Norbar
Vendor Slider Ohtake
Vendor Slider Plarad